Clubregels waaraan bezoekers zich dienen te houden bij het betreden van de club:

1. De oefenweiden mogen niet betreed worden tijdens en na de lessen door bezoekers.

2. Wenst U de club te bezoeken met een hond(je) dan moet deze steeds aangelijnd zijn aan een korte lijn (+/-1,5m).

3. Kinderen beneden 12 jaar mogen alleen onder begeleiding het terrein betreden.

Let op ! ! !: Honden zien er lief uit, doch vraag steeds eerst aan de begeleider of het toegestaan is om de hond te aaien, te knuffelen.

Clubregels voor de leden:

 1. Om zowel de logische opbouw van de les en de andere begeleiders niet te storen, vragen wij iedere begeleider bij het begin van de les op het terrein aanwezig te zijn.
 2. De begeleider die om uitzonderlijke redenen te laat komt of de les iets vroeger wilt verlaten meldt zich bij de lesgevende instructeur.
 3. Ouderdom begeleider: minimum 12 jaar. De voornaamste vereiste is echter dat de begeleider de hond baas blijft. Uitzonderingsgevallen kunnen desgewenst besproken worden door de hoofdinstructeur (en bestuur) doch de uitspraak zal dan beslissend zijn.
 4. Het is verboden te roken tijdens de lessen.
 5. Tijdens eenzelfde les mag de hond niet van begeleider gewisseld worden zonder toestemming van de instructeur.
 6. Van elke hond die op het terrein verschijnt, dienen de inschrijving en inentingen in orde te zijn.
 7. Maak er een gewoonte van om uw hond op het terrein of zijn omgeving uit te laten. Indien er ’n accidentje gebeurt ruim het dan onmiddellijk op. Hiervoor kan een spade van de club gebruikt worden maar deze moet wel op de juiste plaats teruggezet worden. De begeleider die de uitwerpselen niet opruimt riskeert sancties van de club.
 8. Honden worden niet gebrutaliseerd. Slaan en stampen van de hond is verboden. De instructeur die dergelijke feiten opmerkt, zal de overtreder onmiddellijk van het terrein verwijzen.
 9. Onverzorgde honden of honden met een besmettelijke ziekten wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
 10. Loopse teven worden gedurende +/- 3weken de toegang tot het terrein ontzegd om zo onnodige onrust of ongewenste dekking te voorkomen. Met toestemming van de hoofdinstructeur (en bestuur) kan er na de laatste les met meerdere loopse teven getraind worden.
 11. Het terrein is na de lessen voor iedereen verboden; toegang na de lessen alleen met toestemming van het bestuur en/of instructeurs.
 12. De toestellen op het terrein zijn bestemd voor de honden en eventueel de begeleiders en niet als kinderspeelgoed na de les.
 13. Hulpmiddelen zoals prikbanden zijn verboden (ook omgekeerd gedragen).
 14. De instructeurs kregen een leidinggevende functie op het terrein. Tracht hun inzet te waarderen door hun aanwijzigen stip op te volgen en hun raadgevingen ter harte te nemen. Zij hebben er voor geleerd en doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.
 15. Indien er onverhoopt toch klachten of problemen zijn aarzel dan niet en wendt U na de lessen tot de hoofdinstructeur voor wat de problemen op het terrein betreft of tot de voorzitter voor opmerkingen in verband met de organisatie.
 16. Elke begeleider is verplicht zijn hond in de kantine aan de lijn te houden en dient de aanwijzing van het bestuur en de kantinebeheerder op te volgen.Honden die herhaaldelijk uitvallen(naar andere honden en/of mensen) worden de toegang tot de kantine ontzegd.
 17. De vereniging behoudt zich het recht voor, een begeleider het lidmaatschap op te zeggen, indien deze combinatie hond-begeleider hinderlijk is voor andere leden.
 18. Elke begeleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom is ’t raadzaam zelf een familiale verzekering te hebben.
 19. De verantwoording van de vereniging t.o. derden begint en eindigt met de lestijden. Hiervoor is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 20. Beschouw uw hond als een goede vriend maar niet als een uitlaatklep voor uw kwade luimen.
 21. De club eigent zich het recht toe om foto’s te nemen op het terrein en deze op hun website te plaatsen.
 22. Indien dit reglement ergens niet in voorziet dan beslist de club.